Waar techniek samenkomt...

Ontstaan

Waarom TechniekHuis?

De vraag naar vakbekwaam, technisch personeel op diverse niveaus neemt nog steeds toe. Voor een gezonde economie wordt de basis gevormd door innovatie, ondernemerschap, arbeidsmarktontwikkeling, onderwijs, scholing en kennisontwikkeling. Het TechniekHuis waarin alle partners in de techniek, (bedrijfsleven, onderwijs, opleidingen), samenwerken  biedt mogelijkheden om het fundament van West-Brabant en Zeeland te versterken. 

Partnerschappen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zijn essentieel om de regionale kracht van West-Brabant en Zeeland te versterken. Het TechniekHuis biedt mogelijkheden om de samenwerking en synergie binnen de hele keten onderwijs, innovatie en bedrijfsleven te verbeteren. Dit project is ontwikkeld om:

  • Te voorzien in de veranderende vraag en toekomstige behoefte van gekwalificeerd technisch personeel wat nodig is om duurzame economische ontwikkeling, groei en innovatie in Zeeland te realiseren;
  • Het verbeteren van de  aansluiting, kwalitatief en kwantitatief, tussen bedrijfsleven en onderwijs in de sector techniek waardoor innovatie kan worden gestimuleerd. Zonder innovatie geen product, zonder gekwalificeerd personeel geen productie, zonder markt geen geld, zonder geld geen werk, zonder werk geen klanten;
  • Het vergroten van de arbeidsmogelijkheden in Zeeland zodat Zeeland een aantrekkelijk vestigingsklimaat houdt door voldoende beschikbaarheid van goed opgeleid technisch personeel. 

Het onderwijs en kennisaanbod dient kwalitatief en kwantitatief goed aan te sluiten op de vraag en wensen van het bedrijfsleven. Het TechniekHuis speelt op deze vraag in.

Aan de Industriestraat zit ook Bouwmensen Zuidwest, de praktijkopleiding voor de Bouw. Je zou kunnen stellen dat de Industriestaat inmiddels als een echte techniek boulevard dient.  De verschillende opleidingsdisciplines zo nauw bij elkaar gevestigd zorgt ook voor een krachtige samenwerking